Ochrana osobných údajov

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov Vyplnením a odoslaním registračných formulárov súhlasíte so správou, spracovaním a uchovaním vašich osobných údajov prevádzkovateľom týchto internetových stránok. Poskytnutie údajov je dobrovoľné a bez dôsledkov s tým, že tieto údaje môžu byť spracované pre účely databázy záujemcov o nami poskytované služby v zmysle Zák. č. 428/2002 Zb. o ochrane osobných údajov. Súhlas je daný na dobu neurčitú a podľa § 20 ods. 3 cit. zákona je ho možné kedykoľvek písomne odvolať.